Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Druhý týždeň Veľkého pôstu

27. marec 2016
Liturgia Vopred posvätených Darov
Veľké povečerie s lítiou
Sviatok Zvestovania Bohorodičke
2.nedeľa Veľkého pôstu: Gregora Palamu
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |