Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Genéza výstavby - rok 2007

.  
 • 4. - 13.6.2007
  Zahájenie stavebných prác na novom pravoslávnom chráme. Po ukončení spodnej stavby chrámu sa začalo s prípravami na realizáciu obvodových múrov, stĺpov a strešnej konštrukcie chrámu. 
  Po celom obvode chrámu sa zhotovilo lešenie, aby sa mohlo bezpečne pokračovať vo výstavbe hornej stavby chrámu.
 • 21.6. - 18.7.2007
  Kontrolný deň za účasti vedenia michalovskej pravoslávnej eparchie.
  Po zhotovení lešenia sa začalo s prípravnými debniacimi prácami a to s debnením obvodového muriva a stĺpov chrámu.
 • 7. - 18.8.2007
  Zhotovenie obvodových múrov a stĺpov chrámu.
  Viditeľná výnimčnosť rozostavaného chrámu sa prejavuje v zbortených (pootočených) stenách chrámu.
 • 30.8.2007
  Po dokončení obvodových múrov a stĺpov sa začalo s debniacimi prácami na strešnej konštrukcii a s prípravou na jej betónovanie.
 • 5. - 12.9.2007
  Dokončenie debnenia strešnej konštrukcie a zhotovenie výstuže. 
 • 22.9.2007
  Ukončenie prác na vrchnej stavbe chrámu v roku 2007.
 • 29.9.2007
  Veriaci vítajú čudotvornú ikonu a Jeho Blaženosť Kryštofa, arcibiskupa pražského a metropolitu Českých krajín a Slovenska. 

Osadenia základného kameňa chrámu sa zúčastnili aj predstavitelia ruskej, gréckej, ukrajinskej a cyperskej miestnej pravoslávnej cirkvi.

Veriaci sa v hojnom počte zúčastňujú archijerejskej svätej liturgie, pri ktorej boli posvätené základy chrámu a osadený základný kameň chrámu.


Poďakovanie za výstavbu chrámu v roku 2007:
Ďakujeme:

 • Všetkým veriacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na budovanie chrámu.
 • Stavebnej spoločnosti STAVA IP  spol. s.r.o. 
 • Spoločnostiam, ktoré dodávali stavebný materiál na výstavbu chrámu. 

SPASI HOSPODI 

Dokumenty

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |