Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Genéza výstavby - rok 2008

.  
 • 1.1. - 25.9.2008
  V roku 2008 sa pokračovalo vo výstavbe štyroch bočných lodí chrámu.
  Výstavbu prevzal pod svoj patronát  p. Cinkanič so „svojou“ partiou.
 • 27.9. - 11.10.2008
  Postupne sa pomocou šikovných murárov a brigádnikov z radov našich veriacich budujú bočné lode chrámu.
 • 1. - 5.11.2008
  Za pomoci mládežníkov sa urýchľuje práca na výstavbe chrámu.
  ... veľa krát mladežníci museli prekonať seba samých.
 • 11. - 14.11.2008
  Majstri tesári si pripravujú materiál na debnenie strešnej konštrukcie na jednotlivých lodiach chrámu.
 • 18. - 20.11.2008
  Izolovanie strešnej konštrukcie a debnenia na bočnej lodi chrámu.
 • 3. - 12.12.2008
  Debnenie venca na jednej z bočných lodí chrámu.

Poďakovanie za výstavbu chrámu v roku 2008:
Ď a k u j e m e :

 • Všetkým veriacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na budovanie chrámu.
 • Magistrátu mesta Košice za darovanú finančnú čiastku v hodnote 500 tis. Sk.
 • Košickému samosprávnemu kraju za darovanú finančnú čiastku v hodnote 500 tis. Sk.
 • Stavebnej spoločnosti STAVA IP  spol. s.r.o. 
 • Spoločnostiam, ktoré dodávali stavebný materiál na výstavbu chrámu. 

NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA

Dokumenty

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |