Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Genéza výstavby - rok 2009

.  
 • 7.2.2009
  Doskovanie "babinca"
 • 10.2.2009
  Šalovanie schodiska
 • 11.2.2009
  Kontrolný deň
 • 13.2.2009
  Betónovanie schodiska
 • 24.3.2009
  Zatepľovanie apsidy
 • 5.5.2009
  Parozábrana apsidy
 • 31.5.2009
  Privítanie ostatkov sv. Alexandra Nevského
 • 12.6.2009
  Pokrývanie strechy
 • 23.6.2009
  Murovanie ikonostasu


Poďakovanie za výstavbu chrámu v roku 2009:
Ďakujeme:

 • bratovi Michalovi Zelizňákovi, za príkladnú aktívnu pomoc pri výstavbe chrám
 • bohuznámemu bratovi za darovanú čiastku v hodnote 3 300 €
 • predsedovi NR SR pánovi Pavlovi Paškovi za darovanú čiastku v hodnote 10 000 €
 • všetkým veriacim, ktorí každomesačným trvalým príkazom prispievajú na dostavbu chrámu
 • všetkým veriacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k výstavbe chrámu.
 • spoločnostiam, ktoré dodávali stavebný materiál.

NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA!

Dokumenty

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |