Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Genéza výstavby - rok 2010

.  
 • 8.4.2010
  Začíname opäť aj v tomto roku.
  Priviezli materiál na omietky a šup s ním na pracovisko.
  Začínajú pracovať aj majstri elektrikári. Majstri murári z Hanušoviec n/Topľou si už rozdeľujú jednotlivé steny a začínajú  hneď zostra.
 • 15.4.2010
  Majstri pracujú už celý týždeň. Pripravujú omietky a nanášajú ich.
 • 21.4.2010
  “je to dobré“ konštatuje o. správca s bratom Vaníkom.
  Michal, Vladimír a Michal už pripravujú lešenie pre vonkajšie omietky.
 • 7.5.2010
  Majstri sa neboja ani výšok a už omietavajú aj kupolu.
 • 26.5.2010
  Podpredseda kurátorského zboru b. Peter pracuje na lešení.
  Omietky sú zvnútra hotové a začíname zvonku...práca nám ide od ruky.
  Aj majster  vodár sa veľmi snaží.
 • 28.5.2010
  Finišuje sa pri vstupnej apside.
  Kontrolný deň: o. správca,  architekt a  stavebný dozor.
 • 14.6.2010
  Nastúpili ďalší majstri: klampiari.
 • 15.6.2010
  Na druhý deň išli naplno...klampiari finišujú s rohami!
 • 25.6.2010
  Začali sme so zatepľovaním betónového skeletu
 • 30.6.2010
  Po výzve o. správcu nastúpili naši veriaci na brigádu, aby poupratovali  interiér a exteriér novostavby. 
  Naše ženičky pracovali  vo vnútri a zdatní chlapi vonku...aj napriek veľkej horúčave im práca išla skvele od ruky.
 • 21.7.2010
  Vďaka našim bohuznámym veriacim už máme aj nové vchodové dvere do chrámu.
 • 7.8.2010
  Opäť sme sa pustili do upratovania a zároveň sme rozobrali vonkajšie lešenie a poukladali ho.
 • 24.8.2010
  Začalo sa s rekonštrukciou lustra. Je potrebné skontrolovať či všetky odnímateľne kusy sú preč, potriediť ich a začať pomaly vešať späť.
 • 27.8.2010
  Opäť nastúpili klampiari a zároveň doviezli materiál na prípojky.
 • 28.8.2010
  Na druhý deň prichádza bager a začíname realizovať kanalizačné a vodovodné prípojky. Najprv kanalizačná prípojka i so šachtou a následne aj vodovodná...tiež so šachtou.
  ...a tak sme dnes vďaka Hospodu Bohu úspešne dokončili naplánované práce.
 • 30.8.2010
  Dnes sme pokračovali v spomenutých prípojkách aj vďaka naším veriacim, ktorí počúvli prosbu o pomoc a prišli plní chuti do práce...
 • 6.9.2010
  Prišiel majster z PCO Brezina, aj so svojim bratom – našim veriacim, aby podokončoval, bez nároku na mzdu, oblúky nad ikonostasom.
 • 5.10.2010
  O nejaký čas sa pustil aj do prípravy omietky pod obkladačky.
 • 9.10.2010
  Finišujú aj majstri elektrikári.
 • 22.10.2010
  Niekoľko desiatok obkladačiek je už na svojom mieste. Majster z Breziny, spolu s našimi brigádnikmi už zabetónovali aj vstupný vchod do chrámu a taktiež aj „babinec“.
 • 31.10.2010
  Prichádza ďalšia historická udalosť na našej farnosti:
  posvätenie  byzantského chrámového kríža, ktoré vykonal o. správca s o. Vladimírom a bratom Michalom 

  „Blahoslovľajetsja i osvjaščajetsja znamenije sije krestnoje blahodatiju Presvjataho Ducha, okroplenijem vody seja svjaščennyja, vo imja Otca, i Syna, i Svjataho Ducha, amiň.“

  ...cilovanije kresta o.správcom o.Vladimírom a bratom Michalom.
 • 4.11.2010
  br. kurátor Rasťo našiel hlavnú vodovodnú prípojku...ešte ju trošku očistiť a môže sa natiahnuť vodovodná rúra. Ešte bolo potrebne „zapažiť“ jamu, aby  dážď nenarobil „paseku“...pripravené, ohraničené a čakáme na vodárov.
  Stihli sme v tento deň  ešte zabetónovať vodomernú šachtu.
 • 9.11.2010
  Vodovodná prípojka je navŕtaná a napojená. Ešte namontovať vodomer.
  Na kontrolný deň prišiel aj riaditeľ arcibiskupského úradu o. Vasiľ Bardzák  v doprovode s správcom našej PCO o. Imrichom.
 • 10.11.2010
  Klampiari už osadili aj kríž a začali pracovať na zvodoch zo strechy.
 • 17.11.2010
  Počas št.sviatku nám Milostivý Hospoď Boh doprial krásne slnečné počasie a my plní chute  a elánu s dopingovou „vincentkou“ pustili sme sa do práce, aby sa upravil vonkajší terén po namontovaní vodovodnej prípojky.
  Pretože nám počasie stále prialo, stihli sme aj vyčistiť dieru na ťažkú betónovú skruž, ktorú sme vlastnými silami osadili do diery.
  Unavení ale šťastní! Vďaka Hospodu Bohu za tento deň!!!

Dokumenty

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |