Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Genéza výstavby - rok 2014

.  
Rozpis ikonostasu
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |