Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Grécka návšteva v našom chráme 2018

20. máj 2018

V dňoch 19-21.5.2018 navštívili Michalovsko-košickú eparchiu pútnici z gréckej aténskej cirkevnej obci pri chráme sv. apoštola Tomáša. V sobotu sa spolu so svojim duchovným správcom o. archim. Nektarijom Malliom zúčastnili večerne v košickom katedrálnom chráme Zosnutia Presvätej Bhorodičky a sv. Jána Milostivého, kde sa modlili aj na nedeľnej sv. Liturgii. V gréckom jazyku spievali byzantskými nápevmi aj časť sv. Liturgie. Do chrámu podarovali  vyšívané pokrývadlá na kalich a diskos. Tunajší vladyka Juraj ich zase obdaroval ostatkami sv. apoštola Tomáša, ktorému je ich chrám v Aténach zasvätený.

ZDROJ:  https://orthodox.sk/grecki-pravoslavni-veriaci-na-navsteve-slovenska/

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |