Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Kniha ochridský prológ

25. november 2018

25. 11. 2018 počas archijerejskej liturgie spieval v košickej katedrále srbský zbor z monastiera Kovilj pod vedením jerodiakona Jeroteja. Táto vzácna návšteva prišla do Košíc v rámci prezentácie knihy OCHRIDSKÝ PROLÓG od sv. Nikolaja Velimiroviča, ktorú preložil zo srbského jazyka do slovenčiny prot. Peter Soroka. Otec Peter počas homílie priblížil veriacim život veľkého svätca Nikolaja. Po svätej liturgii bolo posvätené kolivo a lámal sa slávsky koláč v česť sv. Nikolaja. Vladyka Juraj sa poďakoval prekladateľovi tohto veľkého diela a poprial mu veľa duchovných síl do ďalšej jeho práce. Vyzdvihol význam čítania OCHRIDSKÉHO PROLÓGU pre veriacich. Na konci tejto slávnosti o. Peter odprezentoval knihu a podelil sa s veriacimi o jeho skúsenosti s prekladom. Počas prezentácie nám koviljský zbor opäť zaspieval nádherné piesne aj od sv. Nikolaja. Preklad nebol ľahký, pretože dielo je rozsiahle, ale má nesmierny význam pre pravoslávnych veriacich na Slovensku. Nech Boh obdarí svojou blahodaťou každého, kto sa podieľal na preklade a vydaní tejto knihy. 


Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |