Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Mošči sv. Nikolaja v našom chráme

10. júl 2016
Sväté mošči (ostatky) sv. Nikolaja Myr Likijskeho, divotvorcu pribudnú k ďalším svätyniam nášho chrámu.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |