Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätého Jána Milostvého

DSC_0479_1.JPGV našom chráme sa nachádzajú ostatky (mošči) svjatiteľa Jána Milostivého, ktorému je zasvätený náš chrám.

ŽIVOTOPIS
Narodil sa na Cypre v 7.storočí. Po vôli rodičov sa oženil a mal deti. Keď žena s deťmi zomreli, stal sa mníchom (strohým pôstnikom a modlitebníkom). Po smrti alexandrijského patriarchu cisár Heraklios a celé duchovenstvo požiadali svätého Jána, aby prijal biskupskú službu. Svätý Ján dôstojne vykonával arcipastierskú službu.

Vyznačoval sa tým, že poskytoval milodary všetkým, ktorí boli v núdzi. Prikázal zrátať všetkých chudobných a žobrajúcich v celej Alexandrii, ktorých bolo v tom čase vyše sedemtisíc. Všetkým týmto ľuďom svätý Ján poskytoval každodenne a bezplatne stravu. Vždy v rovnakom čase, každú stredu a piatok, svätý Ján prichádzal k dverám katedrálneho chrámu, sadol si na schody a prijímal všetkých, ktorí to potrebovali. Riešil roztržky, pomáhal utláčaným, rozdával milodary. Okrem toho, trikrát týždenne navštevoval nemocnice, kde duchovne povzbudzoval a pomáhal trpiacim.

V tom čase cisár Heraklios bojoval s Peržanmi, ktorí uväznili množstvo kresťanov. Patriarcha Ján v snahe vyslobodiť väznených vyčlenil veľkú časť cirkevného majetku. Nikdy neodmietol pomôcť prosiacim. Zanedlho do jeho smrti odišiel svätý Ján na ostrov Cyprus. Počas plavby mal videnie, v ktorom mu bolo povedané: „Kráľ kráľov ťa volá k Sebe“. Keď prišiel na Cyprus, svätý Ján v pokoji odišiel k Hospodinovi (616-620). Pamiatka 12.novembra.

AKÁFIST


Dokumenty

AKÁFIST
Svätý Ján Milostivý
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |