Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Ostatky svätého Jána Zlatoústeho

13. november 
8___k__pia___k__pia.JPGV našom chráme sa nachádzajú ostatky svätiteľa Jána Zlatoústeho.

ŽIVOTOPIS
Narodil sa v zámožnej rodine v Antiochii okolo roku 347 (344). V časnej mladosti stratil otca, takže ho vychovala jeho zbožná a múdra matka Antúsa. Umožnila synovi vzdelanie u významného rétora Libania, ktorý bol pohanský učenec a videl v Janovi svojho nástupcu ako profesora filozofie a rétoriky.

Ján však túži po duchovnom živote, prijíma Krst a od roku 369 sa oddáva prísnej askéze neďaleko Antiochie, študujúc súčasne Sväté Písmo a teológiu  pod vedením učiteľa Diodora. Už v roku 373, keď bol ešte dosť mladý, chceli svätému Jánovi zveriť biskupstvo. Bol zvolený, ale utiekol a skrýval sa, dokiaľ nebol vysvätený iný namiesto neho. Napokon predsa len prijal v Antiochii diakonské svätenie a od roku 386 tu pôsobil ako presbyter. Venoval sa predovšetkým kazateľskej činnosti a výkladu Svätého Písma.

Po smrti arcibiskupa Nektária si za nástupcu vybrali opäť Jána. Potajomky a takmer násilím proti jeho vôli ho priviezli do hlavného mesta a vysvätili. Ján Zlatoústy svojim príkladom ukazoval ako treba smerovať k dobru. Budoval útulky pre chudobných, napomínal boháčov, útočil proti prepych. „Všetko zlo“ hovoril Ján „pochádza z týchto ľadových slov moje a tvoje“.... „postavte Boha na miesto vašich otrokov a musíte im dať slobodu!“..... „i Christa tým vyslobodíte z hladu, väzenskej núdze a nahoty...“.

Jánovi nepriatelia podporovaní cisárovnou a dvorom obvinili svätého Jána z rôznych vymyslených vecí a odsúdili ho k detronizácii. Svätý arcibiskup bol odvedený do Kukuzu v Malej Arménii. Aj tu, vo vyhnanstve, obracal ľudí na kresťanskú vieru.  V roku 407 v Chráme svätého Baziliska zomiera zo slovami: „Sláva Bohu za všetko“. V roku 438 boli sväté pozostatky so slávou dovezené do Carihradu.
Pamiatka 13.novembra.

AKÁFIST

Dokumenty

AKÁFIST
Svätý Ján Zlatoústy
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |