Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nedeľa sv. praotcov 2018

16. december 2018
V nedeľu SV. PRAOTCOV sme slávili v košickej katedrále prinesenie ostatkov sv. Mojseja Uhrina, ktoré boli uložené do jeho ikony. Vladyka Juraj nás pred liturgiou oboznámil s jeho životom. Je to ďalšia veľká svätyňa, ktorá pribudla do nášho chrámu, za čo sme vďační Hospodu Bohu a nášmu archijepiskopovi. Na konci sv. liturgie zablahoželal vladyka Juraj duchovnému našej katedrály, o. Štefanovi Cibovi, k jeho dvom životným jubileám. K 60 rokom kňazskej chirotónie a 85 rokom pozemskej cesty. Nech nášho o. Štefana a celú jeho rodinu požehnáva Hospodin Boh!
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |