Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nedeľná škola 4

05. november 2017
Na štvrtom stretnutí našej "Nedeľnej školy" sa veľké deti oboznámili podrobnejšie s predmetmi v chráme. Mohli si ich zblízka prezrieť a naučili sa aj načo sú potrebné. Malé deti si vypočuli príbeh o Noemovej arche, ktorú sme si aj spoločne vytvorili. Každý si najprv urobil z plastelíny dve zvieratka z každého druhu. Nechýbala ani dúha, ktorá bola znamením, že Boh už nikdy nezničí svet potopou. Stretnutie nám ubehlo veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali a už sme museli končiť, takže tentokrát na čaj neostal čas. Sláva Bohu za všetko!
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |