Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nový antimins pre náš chrám

10. február 2018
10.2.2018 v česť pamiatky svmč. Charalampa, biskupa magnézijského náš vladyka Juraj slúžil božskú liturgiu pri ostatkoch tohto svätca rannej Cirkvi. Doniesol do daru pre náš katedrálny chrám nový antimins, do ktorého boli uložené ostatky mučeníkov z rímskych katakomb Generosusa a Severina a svätého vyznávača kňaza Alexija Tótha (jedného z patrónov našej eparchie). Nech sa títo svätci prihovárajú k Hospodínovi za spásu nás všetkých.

Image-1(1)_1.jpg
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |