Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Oslava sviatku sv. Jána Milostivého 2018

12. november 2018
10. november 2018 - Vladyka Viktor (Kocaba), vikárny biskup kyjevskej eparchie (Ukrajinská Pravoslávna Cirkev) pri slúžení Veľkej večerne s litijou pred sviatkom patróna katedrálneho chrámu v Košiciach - sv. Jána Milostivého, alexandrijského patriarchu.
Pozrite si videozáznam:  
https://www.youtube.com/watch?v=PBoLv4_og74&feature=youtu.be

11. november 2018 - Archijerejská liturgia pri príležitosti sviatku sv. Jána Milostivého, alexandrijského patriarchu, patróna košického katedrálneho chrámu. Liturgiu za spoluslúženia miestného archijereja vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko - košického slúžil vladyka Viktor, biskup baryševsky, vikárny biskup kyjevskej eparchie Ukrajinskej Pravoslávnej Cirkvi.
Pozrite si videozáznam:  
https://www.youtube.com/watch?v=xqV7euTHLtU&feature=youtu.be 
Zdroj: facebooková stránka Michalovsko-košickej prav. eparchie
       -  Veľká večerňa a akáfist sv. Jánovi Milostivému  

12. november 2018 -  
Archijerejská liturgia pri príležitosti sviatku sv. Jána Milostivého, alexandrijského patriarchu, patróna košického katedrálneho chrámu. 
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |