Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Oslavy 1400. výročia usnutia sv. Jána Milostivého

10. november 2019
Pri príležitosti osláv 1400. výročia od zosnutia sv. Jána Milostivého sa v katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach zasvätenému aj jeho menu konala v nedeľu 10. novembra 2019 sv. archijerejská Liturgia. Okrem domáceho Vysokopresvieteného michalovsko-košického vladyku Juraja ju slúžil aj zahraniční vladykovia: Vysokopresvietený čiernohorsko-prímorský metropolita Amfilochije zo Srbskej pravoslávnej cirkvi a Vysokopreosvietený borispoľský a brovarský metropolita Antonij z Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi s požehnaním jeho metropolitu Onufrija. Spolu s vladykami slúžili aj viacerí duchovní a diakoni za účasti veľkého počtu veriacich z východného Slovenska.
My, košickí veriaci, sme vďační Bohu, sv. Jánovi Milostivému za príhovory, nášmu vladykovi Jurajovi, otcom duchovným a všetkým, ktorí sa podieľali na oslavách nášho patróna, a ktorí svojou účasťou a modlitbami vytvorili krásnu duchovnú atmosféru v našom chráme. Opäť sme zažili jeden z nezabudnuteľných zážitkov, ktorý sa určite vryl do sŕdc každého prítomného veriaceho. Veríme, že sa sv. Ján bude prihovárať pred Božím trónom za začaté dielo - budovanie nášho monastiera v obci Beňatina. Pomodli sa za nás svätý Ján Milostivý, nech sa nad nami zmiluje náš Boh dobrotivý!

FOTO: Štefan Pástor
          Sami-Yann
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |