Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Panychída na Verejnom cintoríne

01. november 2015
Už sa stáva tradíciou, že sa 1. novembra stretávajú naši veriaci a sympatizanti na modlitbu za našich rodinných príslušníkov, priateľov a známych na Verejnom cintoríne. K našej modlitbe pripájame mená aj tých  neznámych zosnulých, ktorí obetovali svoje životy za náš pokojný život. 
Spasi Hospodi nás všetkých !
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |