Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pascha Hospodňa Pascha 2016

Pascha – víťazstvo viery, nádeje a lásky! Pascha – sviatok sviatkov! Pascha – prechod od tmy do svetla. Prechod zo zajatia na slobodu. Prechod z otroctva hriechu do večnej radosti.

 

Pascha svätá sa nám dnes zjavila, Pascha nová a svätá, Pascha tajuplná, Pascha prevznešená, Pascha Christos Vykupiteľ, Pascha nepoškvrnená, Pascha preveľká, Pascha verných. Pascha, čo nám otvára brány raja. Pascha, čo posväcuje všetkých verných.

 

V duchu veľkého paschálneho Tajomstva sa niesol prvý ročník paschálneho koncertu Pascha Hospodňa Pascha. Oči a úsmev prítomných boli dôkazom spokojnosti a úspešnosti prvého ročníka. A nielen to! Samotné vyjadrenia k myšlienke koncertu, a nespočetné slová vďaky prítomných umocnili celkovú atmosféru.

 

Sme radi, že si myšlienka paschálneho koncertu našla silných a pozitívne zmýšľajúcich obdivovateľov a sympatizantov. Sme radi, že máme v našich kruhoch tak horlivých a zapálených veriacich, ktorým nič nie je ľahostajné. Sme radi, že máme medzi sebou ľudí, ktorí tomuto koncertu prejavili veľkú úctu, a zdôraznili, že Pascha je prazdnik prazdnikov (sviatok sviatkov), a preto paschálny koncert v tomto kontexte nadobúda významnú hodnotu a hlboký význam.

 

Pascha – víťazstvo nad našimi vášňami. Pascha – víťazstvo nad našimi slabosťami. Pascha – víťazstvo nad pýchou, hnevom, závisťou. Pascha, čo otvára zatvrdnuté srdcia.

 

Kiež Pascha sa realizuje v každom dni nášho bytia a my neustále voláme Christos voskrese!

 

S prazdnikom Voskresenija Christova!

 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |