Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Päťdesiatnica

19. jún 2016
Archijerejská liturgia svätého Jána Zlatoústeho.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |