Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Posvätenie kaplnky sv. Stanislava a sv. Irineja v pastoračnom centre

29. sepember 2022
Dňa 29.09.2022 vladyka Juraj posvätil kaplnku sv. Stanislava (Nasadila) a sv. Irineja (Čiriča) ktorá sa nachádza v pastoračnom centre na Hlavnej 69 v Košiciach. Tohto posvätenia sa zúčastnilo aj viacero duchovných z michalovsko-košickej eparchie a otec diakon Alexander Panič zo Srbského mesta Valjevo a samozrejme aj desiatky veriacich z Košíc a okolia. 

Svätí ktorým bola kaplnka zasvätená sú spätí s naším územím ako poznamenal v kázni vladyka Juraj sv. Stanislav bol Čech ktorý slúžil v Srbsku a sv. Irinej bol biskup bačskýa karpatoruský teda spravoval aj naše územie, obaja boli pre svoju vieru umučení.

Po posvätení sa odslúžila prvá svätá liturgia na záver ktorej otcovia duchovní pozdravili vladyku s jeho výročím 15 rokov biskupskej služby a popriali mu ešte veľa duchovných síl v jeho pastierskej službe. 

Pastoračné centrum ktoré vzniklo v Košiciach sa venuje viacerým aktivitám ako sú nedeľné školy, kde sa učiteliavenujú malým aj väčším deťom a oboznamujú ich o pravoslávnej cirkvi a otcovia duchovní sa venujú ichrodičom a starým rodičom kde sa preberajú aktuálne témy ktoré v dnešnej dobe trápia ľudí. Taktiež sa tam organizujú pravidelné stretnutia mládeže a ďalšie aktivity ktoré rozvíjajú aktívny cirkevný život na farnosti. 
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |