Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Premenenie Pána 2017

06. august 2017
Liturgia svätého Jána Zlatoústeho a posvätenie pokrmov.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |