Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prinesenie mošči

16. október 2016

Dňa 16.10.2016 sme opäť prežili veľkú duchovnú radosť v našom chráme. Vďaka našim dobrodincom bolo napísaných krásnych päť ikon svätých: apoštola Barnabáša, veľkomučeníka Minasa, prepodobného Alexija Karpatoruského, veľkomučeníce Barbory a sv. Teodory Alexandríjskej. Náš vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko-košický do týchto ikon uložil sväté ostatky spomínaných svätých, za čo mu patrí úprimná vďaka nás Košičanov. V kázni zdôraznil nesmierny duchovný poklad, ktorý dostáva naša farnosť. Nabádal nás k modlitbe k týmto veľkým svätcom Cirkvi, aby ich pamiatka bola stále živá. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o túto veľkú slávnosť v našom chráme. Nech Hospodin Boh obdarí darcov hojnosťou svojej blahodate na príhovory svätých nášho chrámu.  

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |