Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Púť na Rysy v česť sv. Ľudmily

21. sepember 2021
Pri príležitosti 1100. výročia jej mučeníckej smrti. Ludmila.jpg

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=L7eXwmTYB2E&ab_channel=P%C3%BAtnici
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |