Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Púť v Zadielskej doline 2023

17. jún 2023

Na 3. ročníku Jovano Vladimírskej púte sa zúčastnilo viac ako 80 pútnikov. Po 4 kilometrovom putovaní sme odslúžili liturgiu na vrchole Zádielskej tiesňavy, ktorú celebroval náš vladyka Juraj. Tejto púte sa zúčastnili pútnici nie len z michalovsko-košickej eparchie ale aj z prešovskej. Sláva Bohu za všetko!

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=DtJLUxvb11c&ab_channel=jonathanshuk 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |