Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Púť v Zádielskej Doline 2021

12. jún 2021
POZRITE SI VIDEO NA YOUTUBE:
https://www.youtube.com/watch?v=slHuFCwkIdQ&ab_channel=P%C3%BAtniciP%C3%BAtnici


12.6.2021 sme sa vybrali na prvú púť v česť svätého Jána Vladimíra do Zádielskej Doliny. Vyvrcholením tejto púte bola Božská liturgia na jednom z najkrajších miest Slovenska. Veríme a prosíme Boha, aby sa táto púť stala tradíciou, ktorá bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Nech sa za nás sv. Ján Vladimír prihovára pred Božím trónom a vyprosuje veľa Božej milosti.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |