Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Púť z Uliča do Uličského Krivého 2021

18. august 2021

Pozrite si nahrávku: 

https://www.youtube.com/watch?v=2T5-D3nxQoU&ab_channel=P%C3%BAtnici

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |