Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Rada cirkevnej obce


Predseda:
prot. Mgr. Vladimír Spišák, správca cirkevnej obce

Podpredseda:
Ing. Peter Kuljovský

Členovia:
archidiakon Mgr. Matúš Spišák
Ing. Rastislav Dura
Pavol Polakovič
Martin Sopko
Ing. Ivan Kravčík
MUDr. Anna Gazdagová
Mária Kundrátová
JUDr. Jana Jánošíková
Pavol Hrab
Jozef Rudy
vedúci skupiny BPM v Košiciach

Revizori účtov:
Ing. Vladimír Horňák
Stanislava Tokarčíková

Delegát do eparchiálneho zhromaždenia:
Prot. Mgr. Vladimír Spišák
Ing. Rastislav Dura
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |