Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Roždestvo 2015

25. december 2015
Hospodin náš Isus Christos, pravý Boh a pravý človek sa narodil Presvätej Deve Márii v judejskom meste Betleheme. Predtým bohabojný Jozef zbadal, že Mária je tehotná. Toto zistenie v ňom vyvolalo veľké pochybnosti a smútok, lebo si myslel, že nedodržala sľub čistoty. Vo veľkých rozpakoch sa bohabojný starec sám seba pýtal: „Ako sa to mohlo stať? Nemal som s ňou nič, a ani myšlienkami som nezhrešil proti nej, a predsa je tehotná. Kto ju zneužil? A čo mám robiť, to neviem! Mám ju obviniť z porušenia zákona? Keď ju obviním, ukameňujú ju podľa Mojžišovho zákona, a ja budem mučiteľom, ktorý ju vydal na smrť. Čo mám robiť? V skrytosti jej odpustím a nech si ide kam chce“. Keď si to pomyslel, zrazu sa mu vo sne zjavil anjel Hospodinov a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju ženu“. V tom čase rímsky cisár, Augustus, vládnuci aj nad Judeou, oznámil sčítanie ľudu. Každý sa musel zapísať v tom meste, odkiaľ pochádzal jeho  rod. Jozef a Mária pochádzali z Dávidovho rodu, a tak museli odísť z Nazaretu do Betlehema. Keď sa už približovali k mestu Bohorodička pocítila príchod Spasiteľa. Jozef začal hľadať nocľah, kde by Bohorodička mohla priviesť na svet Dieťatko. Nenašiel nič, lebo v meste bolo veľa ľudí, ktorí sa prišli zapísať. Obsadené boli nielen všetky hotely, ale aj celé mesto. Preto sa Jozef a Mária uchýlili v jaskyni a blížila sa už noc. Jaskyňa slúžila pre dobytok, a práve v nej Presvätá Bohorodička modliac sa k Bohu bez bolestí porodila nášho Hospodina a Spasiteľa Isusa Christa. Tento pôrod prebehol bez zvyčajnej pomoci pôrodnej babice. Sama rodila a sama aj povila Dieťatko. Sama poslúžila Novonarodenému Bohu a položila ho do jasličiek. Práve tak a presne tu, v skromných a úbohých podmienkach, v nočnom tichu sa uskutočnil tento predivný zázrak. Prví sa o udalosti dozvedeli pastieri, ktorí neďaleko pásli svoj dobytok. Odrazu sa pred nimi zjavil anjel Boží a Svetlo Hospodinovo ich ožiarilo. Pastieri sa naľakali. Anjel im povedal: „Nebojte sa, ja vám zvestujem veľkú radosť, ktorá nebude iba pre vás, ale aj pre všetkých ľudí. Teraz sa v meste Dávidovom narodil Spasiteľ. A tu je znamenie: nájdete Dieťatko povité v plienkach a ležiace v jasliach“. Len čo to Anjel povedal pastierom, zjavilo sa veľké množstvo anjelov. Oslavovali Boha a spievali: „Slava vo vyšnich Bohu, i na zemli mir, i v čelovicich blahovolenije“. Keď anjeli zmizli pastieri jeden druhému riekli: „Poďme do Betlehema a pozrime sa čo sa tam stalo, čo nám zjavil Hospodin“. Ponáhľajúc sa prišli do jaskyne a uvideli tam Máriu, Jozefa a Dieťatko ležiace v jasliach. Poklonili sa Dieťatku a rozpovedali, čo videli a počuli od anjelov. Mária uchovala vo svojom srdci všetky ich slová. Na ôsmy deň po narodení Spasiteľa Jeho Matka s Jozefom, podľa zákona, dali Dieťatku meno Isus, ktoré bolo zjavené Hospodinom cez anjela. 
Sviatok Roždestva (Narodenia) Isusa Christa je sviatkom zmierenia človeka s Bohom. Predzvesťou vykupiteľského činu Syna Božieho a obnovenia ľudskej prirodzenosti zničenej prarodičmi ich pádom do hriechu.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |