Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Siedmy týždeň Veľkého pôstu

30. apríl 2016

Archijerejská liturgia Vopred posvätených Darov
Strasti Hospodinove s čítaním 12 evanjelií
Veľký piatok s výnosom palščenice
Čítanie skutkov apoštolských pred plaščenicou 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |