Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Šiesty týždeň Veľkého pôstu

24. apríl 2016
Liturgia Vopred posvätených Darov
KVETNÁ NEDEĽA: Veľká večerňa a liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |