Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Štvrtý týždeň Veľkého pôstu

10. apríl 2016
Archijerejská Liturgia Vopred posvätených Darov
Parastas s čítaním mien za zosnulých
4.nedeľa Veľkého pôstu SV. JÁNA LESTVIČNÍKA


Jakub sa teda vybral z Bersabe a putoval do Haranu. Keď došiel na (isté) miesto, zostal tam na noc, lebo slnko už zapadlo. Zobral jeden z kameňov toho miesta, položil si ho pod hlavu a spal na tom mieste. I snívalo sa mu, že vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný koniec siahal až do neba a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, nad ním stál Pán a hovoril: "Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka..." (Gn 28,10-13) 

Citáty sv. Jána Lestvičníka:
Tak isto ako hladujúci si nemôže nespomenúť na chlieb, tak nemôžeme byť spasení, keď nepamätáme na smrť a na posledný súd.

Človek, ktorý svojho duchovného otca niekedy počúva a niekedy nie, sa podobá mužovi, ktorý si do očí vtiera hneď masť a hneď zasa vápno. Je napísané: jeden buduje, druhý búra; čo iného im to prinesie než drinu.Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |