Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Sv. Tajina Krstu 2022

10. jún 2022
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=CrETFTezx1s&t=9s&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice

IMG_4047.JPG
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |