Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Sv. Tajina spovede 2022

19. jún 2022
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=19cE_JsvECQ&t=3s&ab_channel=PCOKo%C5%A1ice

IMG_1734.JPG


Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |