Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

SV. VEĽKOMUČENÍK JÁN NOVÝ SUČAVSKÝ - PATRÓN OBCHODNÍKOV/PODNIKATEĽOV

31. máj 2020
Dnes do nášho katedrálneho chrámu vďaka nášmu vladykovi Jurajovi natrvalo prikvitla ikona ďalšieho svätého aj s ostatkami a to Jána Sučavského. S požehnaním blaženého Daniela, patriarchu rumunského, je ikona darom vysokopreosvieteného Pimena, arcibiskupa sučavského a radauckého. Na Slovensko dorazila prostredníctvom preosvieteného Damaskina, biskupa dorneanulského, vikára sučavského arcibiskupstva Rumunskej pravoslávnej cirkvi. Úcta k sv. veľkomuč. Jánovi Novému Sučavskému bola najprv silná aj u nás na východnom Slovensku, čoho živým dôkazom sú zachované ikony v múzeach a drevených chrámoch. Zvolení mukačevskí pravoslávni biskupi, pod ktorých jurisdikciu spadalo aj naše územie, totiž tradične chodili na vysviacku k sučavskému metropolitovi do mesta Suceava v dnešnom severovýchodnom Rumunsku, ktoré bolo kedysi významným centrom obchodu.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |