Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätá tajina jeleopomazania

12. december 2015
„Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy! Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.“
          Jak 5, 13 - 16

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |