Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Apoštol a prvomučeník Štefan 2017

27. december 2017
Želáme nášmu duchovnému otcovi mitr. prot. Štefanovi Cibovi, na príhovory svojho nebeského ochrancu sv. prvomučeníka Štefana, ktorého pamiatku sme oslavovali, veľa Božej milosti.
Na mnohaja i blahaja lita!
Košickí veriaci.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |