Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Tumanskí mnísi v našom chráme

05. november 2017
Dňa 5.11. 2017 náš chrám navštívili mnísi zo srbského monastiera Tumane.  Božskú liturgiu viedol náš vladyka Juraj. V kázni sa k nám prihovoril igumen monastiera Dimitrij Plećević. Vo večerných hodinách sme prežili ďalší duchovný zážitok. Do katedrály boli prinesene ostatky tumanských divotvorcov sv. Zosimu a Jakuba. Po pútavom oboznámení o. Petrom (tumanským mníchom) o životoch týchto svätcov nám tiež vladyka Juraj porozprával svoju živú osobnú skúsenosť s týmito veľkými príhovorcami pred Božím trónom. O. Peter nám povedal silnú myšlienku. K tomu, aby sme spoznali svätcov nestačí vedieť len ich životopis. Je potrebné sa s nimi rozprávať (spoznať ich) prostredníctvom modlitby.  A tak po prednáške nasledoval akáfist k týmto svätcom. Modlil (rozprával sa so svätcami) celý chrám. Sila spoločnej modlitby je veľká. Ďakujeme Hospodu Bohu a všetkým, ktorí sa pričinili o tento duchovný zážitok v Božom chráme. Svätí Zosima a Jakub prihovárajte sa za nás k nášmu Stvoriteľovi. Amiň.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |