Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Uvítanie ikony sv. veľkomuč. Jána Nového Sučavského

05. november 2019
V utorok 5.11.2019 sv. liturgii predsedal Preosvietený Damaskin, biskup dorneanulský, vikár sučavského arcibiskupstva Rumunskej pravoslávnej cirkvi. S požehnaním Blaženého Daniela, patriarchu rumunského, je ikona darom Vysokopreosvieteného Pimena, arcibiskupa sučavského a radauckého. Úcta k sv. veľkomuč. Jánovi Novému Sučavskému bola najprv silná aj u nás na východnom Slovensku - viď. zachované ikony v múzeach a drevených chrámoch. Prečo? Zvolení mukačevskí pravoslávni biskupi, súčasťou ich eparchie bolo aj naše územie, totiž tradične chodili na vysviacku k sučavskému metropolitovi, okrem toho bolo toto mesto významným centrom obchodu. Obnovuje sa tak miestna starobylá tradícia. Po sv. liturgii v košickej katedrále navštívil vladyka Damaskin aj michalovskú katedrálu sv. Cyrila a Metoda, priestory arcibiskupského úradu v Michalovciach a pútnický chrám Zosnutia Presv. Bohorodičky v Nižnej Rybnici, kde sa pomodlil pred divotvornou klokočovskou ikonou Matky Božej. V stredu 6.11.2019 bol vladyka Damaskin prijatý v Prešove Blaženým Rastislavom, arcibiskupom prešovským, metropolitom českých zemí a Slovenska.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |