Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Zosnutie Presv. Bohorodičky 2019

15. august 2019
Náš chrámový sviatok Zosnutia Presv. Bohorodičky sme tradične oslávili achijerejskou liturgiou, ktorú slúžil náš vladyka Juraj. Tento rok prišli s nami zdieľať duchovnú radosť aj vzácni hostia: arcidekn prot. Miroslav Janočko- správca PCO Košice Šaca a prot. Vitalij Krasij- správca PCO Falkušovce. Keďže na tento veľký bohorodičný sviatok pripadá aj sviatok sv. Tarzícia, patróna všetkých obsluhujúcich v oltárnej časti, pred liturgiou sme si uctili jeho sv. ostatky a vladyka Juraj spolu s našimi chlapcami, ktorí pomáhajú pri bohoslužbách sa pomodlili spoločne modlitbu k tomuto svätcovi z ranných dôb cirkvi. Vladyka v kázni objasnil aké je dôležité naslúchať Božím slovám. Aby sme neboli ustarostení len o materiálne veci ako Marta z evanjelia, ale aby sme sa zaujímali aj o svoj duchovný život- život s Christom ako jej sestra Mária. Po liturgii sme tradične posvätili kolivo a lámali Slávsky koláč, pri ktorom sme sa modlili za všetkých veriacich našej obce. Nech nás všetkých matka Božia svojimi modlitbami privedie do Božieho Kráľovstva! Presvjatája Bohoródice spasí nás! 
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |