Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

bohoslužba radio regina

Oznamujeme veriacim, že dňa 19.02.2021 17:20h sa na Rádiu Regina-RTVS uskutočni prenos BOHOSLUŽBY

(modlitby za chorých, trpiacich a tých, ktorí im pomáhajú)

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |