Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Modlitba k Patrónke Zemplína

12. apríl 2021

 https://youtu.be/D4gIwLbRQnA


V Božom chráme v Klokočove , chvíľa veľká nastala.

 Tam ikona Matky Božej, slzy roniť začala.
 Bohorodička
 //:O pomoc ťa prosíme,
 lebo hriešni ľudia sme,
 pokoj duši mojej daj,
 zázrak pre nás vykonaj://
 
 Vojna strašná nastala, Panna plakať začala.
 Ľudia Boha zabudli, láska v srdciach zaspala.
 Bohorodička
 //:O pomoc ťa prosíme,
 lebo hriešni ľudia sme,
 pokoj duši mojej daj,
 zázrak pre nás vykonaj://
 
 Počas svätej bohoslužby vojsko vošlo do chrámu.
 Zneuctili cerkov Božiu, prebodli tam ikonu.
 Bohorodička
 //:O pomoc ťa prosíme,
 lebo hriešni ľudia sme,
 pokoj duši mojej daj,
 zázrak pre nás vykonaj://
 
 Mraky slnko zakryli, vtáci spievať prestali.
 Horké slzy Prečistej na zem chladnú padali.
 Bohorodička
 //:O pomoc ťa prosíme,
 lebo hriešni ľudia sme,
 pokoj duši mojej daj,
zázrak pre nás vykonaj://

Tu veriaci užasli, vojaci sa preľakli.
Pred ikonou divotvornou na kolená pokľakli.
Bohorodička
//:O pomoc ťa prosíme,
lebo hriešni ľudia sme,
pokoj duši mojej daj,
zázrak pre nás vykonaj://

Teraz v Novom Klokočove, tam ikona zdobí chrám.

Na nej Prečistá Mária naše prosby počúva.
Bohorodička
//:O pomoc ťa prosíme,
lebo hriešni ľudia sme,
pokoj duši mojej daj,
zázrak pre nás vykonaj://

Modlia sa k nej od dávna pravoslávni kresťania.
Zástankyňa Zemplína ty si naša Vládkyňa.
Bohorodička
//:O pomoc ťa prosíme,
lebo hriešni ľudia sme,
pokoj duši mojej daj,
zázrak pre nás vykonaj://
(pri opakovaní): za nás sa prihováraj:// 
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |