Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Modlitebné úmysly

01. február 2021

Ak si želáte, aby sme sa v našom katedrálnom chráme modlili za nejaký váš úmysel (za zdravie, za chorých, za poďakovanie, za zosnulých,...), kontaktujte nás cez sms na tel. čísle: +421 907 928 812 alebo pošlite nám email na adresu: o.spisak@gmail.com 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |