Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Nový hypodiakon v našej katedrále

07. február 2021

Naše eparchie, konkrétně košická katedrála, má ode dnes nového posvěceného hypodiákona.

Je jím bratr Michal Zelizňák, který dlouhé roky obětavě slouží v oltáři jako "kostelník". Společně se svojí manželkou Helenou se roky starají o chrám. Jsou oba neuvěřitelně skromní. Dnes jsme tedy podle řádu sv. Církve jen chirotesií potvrdili to, co se nezištně koná už mnohá léta.

ΑΞΙΟΣ!!!

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |