Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Oznam

Oznamujeme veriacim, že v stredu 24.2.2021

 

od 17:00 hod. do19:00 hod.

 

a vo štvrtok 25.2.2021

 

od 17:00 hod. do19:00 hod. 

 

sa môžete po rodinách prísť pomodliť.

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |