Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Oznam-Bohojavlenská voda

14. január 2021

Oznamujeme veriacim, že v sobotu 16.1.2021

 od 17:45 hod. do 19:00 hod. 

 

a v nedeľu 17.1.2021 od 11:15 hod. do 12:15

hod. 

si môžete individuálne prísť po BOHOJAVLENSKÚ svätenú vodu.

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |