Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Bohoslužby- dôležitý oznam

Oznamujeme veriacim, že verejné bohoslužby z nariadenia vlády SR sú od dňa 1.1.2021 zrušené.

 

Bohoslužbu (Liturgia sv. Jána Zlatoústeho) 

 

môžete počuť 28.2.2021 o 9:30 hod. na

 

 stránke:    

https://youtu.be/ZF0anl5xefU

 

Tu si môžete pozrieť predchádzajúce videa: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFqZDn6EUrWqcboCldZ1gJQ/videos


Za pochopenie ďakujeme!

S Božou pomocou všetko zvládneme!

 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |