Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pravoslávne Vianoce 2018

 https://youtu.be/jQg3FeQCnQg

Folklórna skupina POĽANA JARABINA, ktorá postúpila do semifinále folklórnej šou ZEM SPIEVA svojimi zvonivými hlasmi dotvorila sviatočnú atmosféru vianočného koncertu Pravoslávne Vianoce 2018.

       Nie je príbeh ako príbeh. Ten náš nám v Katedrálnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého vyrozprávali dňa 14.01.2018 na vianočnom koncerte Pravoslávne Vianoce úžasní moderátori Rastislav Dura, čtec katedrálneho chrámu, a Jasmína Dobríková.
     Príbeh o putovaní mudrcov od východu do Betlehema. Príbeh pohanov, ktorí sa prišli pokloniť novonarodenému Isusovi, a uznali ho za Kráľa. Príbeh tých, ktorí sa nevenovali Božiemu Zjaveniu. Príbeh astrológov, ktorí o Bohu nič nevedeli. Príbeh tých, ktorí prišli a prejavili Dieťatku lásku a vieru. Príbeh tých, ktorí dali Novonarodenému dary, na tú dobu mimoriadne hodnotné, a dávali sa len kráľom.
        Práve títo pohanskí mudrci už vzácnymi darmi dali najavo, že Ho pokladajú za Kráľa.
Poklonili sa mu ako Spasiteľovi sveta. Svojím príchodom do Betlehema oznámili svetu narodenie Spasiteľa ľudí. Svojím poklonením jasne vyznali nielen kráľovský, ale aj Božský pôvod malého Isusa.
        A tento príbeh nám okrem domáceho zboru pod umeleckým vedením PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD. pomohli umocniť a krásnu atmosféru dotvoriť:
mužská spevácka skupina Poľana z Košíc pod vedením Jaroslava Dirgu,
VIENALA – spevácky súbor z Markoviec pod vedením Andrey Siposovej,
rodina Kormaníkových z Veľkého Šariša,
folklórna skupina POĽANA JARABINA z Jarabiny pod vedením PaedDr. Anny Derevjaníkovej, PhD.

        Nájdu sa aj medzi nami takí ľudia, ktorí by nechali všetko, a išli za Isusom do ďalekej zeme?  Veď by to nemalo byť také ťažké. Sme kresťania, veríme v Božieho Syna, veríme v Jeho narodenie, že tu bol na zemi ako jeden z nás. Mudrci neverili, a predsa sa vydali na cestu.
Buďme ako mudrci z Východu a darujme Mu zlato dobrých skutkov, kadidlo modlitby a myrhu milosrdenstva a hojnosti lásky vo vzťahoch k blížnym.  Buďme ako traja mudrci, pretože príbeh o putovaní mudrcov od východu je aj naším príbehom. Všetci sme na ceste, nech patríme do akejkoľvek vekovej kategórie. V závere našej životnej púte nás čaká stretnutie s večným Kráľom. S akým postojom pred neho predstúpime? Čo mu odpovieme?


oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |