Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Rádio Regina

BOHOSLUŽBA

(modlitby za chorých, trpiacich a tých, ktorí im pomáhajú)

https://www.youtube.com/watch?

v=uvOpyr5xYoU 

záznam z prenosu na RÁDIO REGINA.

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |