Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

SVÄTÁ VEĽKOMUČENICA BARBORA

                                                                         SVÄTÁ VEĽKOMUČENICA BARBORA

                                                        https://youtu.be/creJEFeROl0 

                                  


                                                     //: Svätá Barbora mučenica,

Isusova služobnica.
Za Christa umučená,
vencom slávy ovenčená ://

Do veže ju vlastný otec zatvoril,
aby jej krásu navždy utajil.
//: Svätá Barbora mučenica,
Isusova služobnica.
Za Christa umučená,
vencom slávy ovenčená ://

A však krása duše kvitla ako kvet,
a ona sa dívala na ten Boží svet.
//: Svätá Barbora mučenica,
Isusova služobnica.
Za Christa umučená,
vencom slávy ovenčená ://

Celým svojím srdcom Bohu verila,
učiteľov pohanských pravde učila.
//: Svätá Barbora mučenica,
Isusova služobnica.
Za Christa umučená,
vencom slávy ovenčená ://

Kresťankou sa stala panna nevinná,
na ukrutné mučenie bola vydaná.
//: Svätá Barbora mučenica,
Isusova služobnica.
Za Christa umučená,
vencom slávy ovenčená ://

Prihováraj sa za nás svätá Barbora,
nech aj v našich srdciach je láska, pokora.
//: Svätá Barbora mučenica,
Isusova služobnica.
Za Christa umučená,
vencom slávy ovenčená ://

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |