Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

TRETÍ TÝŽDEŇ VEĽKÉHO PÔSTU

03. apríl 2016

Spasi Bože ľudi svoja

 

1. Spasi Bože ľudi svoja, spasi Hospodi.

Krestom tvojim nas na svetlo, Krestom nas vedi.

R.:

 /:Krest je sila i slava, Christov krest naša spasa.

Krest je sila i znameňje. Krest je spaseňje.:/

 

2. Spasi Bože Cerkov svoju i vsjakij naš dom.

Daj nam snahu da služime Krestu vsim serdcom.

R.:

3. Spasi Bože i ves narod, što ti sja moli.

Krestom tvojim vsjakoj muki skoro odoli.

R.:

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |