Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Modlitba manželov za darovanie deti

Modlitba_za_deti___k__pia_page_001__1_.jpgModlitba_za_deti_page_001.jpg

Preklad z Молитвослова (http://www.molitvoslov.com/text29.htm)
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |